1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R1_24/08/2021
  4. Khi có sai sót trong quá trình phê duyệt, đơn vị muốn thu hồi công việc vừa phê duyệt để chỉnh sửa và giao lại

Khi có sai sót trong quá trình phê duyệt, đơn vị muốn thu hồi công việc vừa phê duyệt để chỉnh sửa và giao lại

  • Từ phiên bản R1: Khi có sai sót trong quá trình phê duyệt, đơn vị có thể thu hồi công việc vừa phê duyệt để chỉnh sửa và giao lại.

Các bước thực hiện:

  • Sau khi phê duyệt được gửi đi, trên giao diện chi tiết công việc của Người giao việc sẽ hiển thị thông báo tùy chọn Phê duyệt/Từ chối.
  • Khi Từ chối cần nhập rõ lý do
  • Khi Phê duyệt cần đánh giá số lượng sao tương ứng với chất lượng công việc.
  • Sau khi đã nhận được kết quả Phê duyệt/Từ chối, Người chủ trì và Người phối hợp có thể xem kết quả và chi tiết nhận xét của cấp trên.
  • Khi có sai sót trong quá trình phê duyệt, người giao việc có thể nhấn Hủy phê duyệt để chỉnh sửa và giao việc lại.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 25/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?