Giám sát công việc

Giúp đơn vị giao việc  nắm được chính xác các thông tin cơ bản của công việc mà không mất thời gian vào xem chi tiết từng công việc, đồng thời có thể sử dụng các bộ lọc để sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả hơn.

1.Trên giao diện tổng quan, chọn mục Danh sách công việc. Chương trình sẽ mặc định hiển thị tất cả các công việc kèm theo các thông tin về:

 • Tên công việc
 • Tình trạng
 • Hoạn hoàn thành
 • Ngày giao việc
 • Người chủ trì
 • Đơn vị chủ trì
 • Người phối hợp
 • Ngày bắt đầu
 • Loại việc

2. Ngoài ra anh chị có thể sử dụng tính năng lọc công việc theo các tiêu chí có sẵn:

 • Theo Tình trạng: Hoàn thành/Hoàn thành trễ hạn/Chưa hoàn thành/Không hoàn thành/Dự thảo
 • Theo Loại công việc: Tất cả/Theo kế hoạch/Phát sinh
 • Theo Hạn hoàn thành
 • Theo Ngày giao việc
 • Theo Vai trò

3. Ngoài ra có thể thiết lập nhắc nhở thời gian bắt đầu công việc và thời gian hết hạn thực hiện công việc để tránh bị quên việc.

Lưu ý: Những người có quyền thiết lập Nhắc việc: Người chủ trì, Người phối hợp, Người giao việc, Người tạo công việc hộ người ủy quyền (trong thời gian đang được ủy quyền).

 • Trên giao diện “Chi tiết công việc”, nhấn Nhắc việc.
 • Nhấn vào biểu tượng  để Kích hoạt Nhắc việc.
 • Lựa chọn thời gian muốn nhắc nhở công việc.

Lưu ý:

 • Trường hợp công việc không có thời gian bắt đầu thực hiện thì người dùng không thiết lập được Nhắc trước khi bắt đầu.
 • Còn trường hợp công việc không có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc thì người dùng không thiết lập Nhắc việc.

4. Sau khi thiết lập Nhắc việc thành công, chương trình sẽ hiển thị thông tin Nhắc nhở trên Chi tiết công việc đó.

 

 

Cập nhật 14/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan