1. Trang chủ
  2. Người giao việc
  3. Nghiệm thu công việc

Nghiệm thu công việc

Người chủ trì thực hiện công việc trước khi hoàn thành công việc cần gửi phê duyệt cho cấp trên giao việc. Khi đó cấp trên có thể kiểm soát được chất lượng hoàn thành công việc của cấp dưới.

1. Sau khi phê duyệt được người thực hiện gửi lên, trên giao diện chi tiết công việc của Người giao việc sẽ hiển thị thông báo tùy chọn Phê duyệt/Từ chối.

  • Khi Từ chối cần nhập rõ lý do
  • Khi Phê duyệt cần đánh giá số lượng sao tương ứng với chất lượng công việc

2. Sau khi đã nhận được kết quả Phê duyệt/Từ chối, Người chủ trì và Người phối hợp có thể xem kết quả và chi tiết nhận xét của cấp trên.

3. Khi có sai sót trong quá trình phê duyệt, người giao việc có thể nhấn Hủy phê duyệt để chỉnh sửa và giao việc lại.

Cập nhật 01/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan