1. Trang chủ
  2. Người giao việc
  3. Trao đổi, thảo luận về công việc
  1. Trang chủ
  2. Người thực hiện công việc
  3. Trao đổi, thảo luận về công việc

Trao đổi, thảo luận về công việc

Cho phép những người liên quan đến công việc có thể bình luận/đính kèm file, tạo không gian trao đổi thông minh trong suốt quá trình thực hiện công việc.

1. Trên giao diện chi tiết công việc, nhấn vào ô Bình luận để nhập nội dung/nhắc tên/đính kèm file trong bình luận.

2. Để nhắc tên người muốn nhắc đến trong bình luận, gõ “@“. Chương trình sẽ hiển thị ra danh sách tên những người có thể nhắc đến trong bình luận.

3. Để đính kèm file trong bình luận, click vào biểu tượng đính kèm file > Chọn file muốn đính kèm => Nhấn Enter

 

Cập nhật 01/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan