1. Trang chủ
 2. Người thực hiện công việc
 3. Thực hiện và cập nhật tiến độ công việc

Thực hiện và cập nhật tiến độ công việc

Sau khi cấp trên giao việc, cấp dưới sẽ thực hiện các công việc được giao và cập nhật tiến độ công việc.

1. Cập nhật tiến độ công việc

 • Trên giao diện Chi tiết công việc, chọn Hoàn thành.

 • Có 2 cách để cập nhật tiến độ công việc:
  • (1) Kéo tiến độ hoàn thành trên thước đo.
  • (2) Nhập tiến độ hoàn thành vào ô Nhập tiến độ.
 • Nhấn Xác nhận để tiến độ công việc được cập nhật.

 • Khi công việc được hoàn thành 100%, người thực hiện có thể gửi công việc cho người giao việc phê duyệt kết quả công việc bằng cách nhấn Gửi phê duyệt.

2. Đính kèm tài liệu, báo cáo kết quả công việc

Người thực hiện công việc có thể đính kèm báo cáo kết quả công việc 2 bằng cách: 

 • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng Thêm tệp đính kèm, kéo thả hoặc nhấn Chọn tệp để đính kèm tệp vào công việc.
 • Cách 2: Tại phần bình luận, người thực hiện công việc có thể đính ngay tệp đính kèm báo cáo thực hiện công việc, kéo thả hoặc nhấn Chọn tệp để đính kèm tệp vào công việc.

3. Nhắc việc

Để người thực hiện công việc tránh quên hoàn thành hay cập nhật tiến độ công việc khi đến hạn hoàn thành, anh/chị có thể sử dụng chức năng Nhắc việc và thiết lập thời gian nhắc việc trước khi hết hạn.

Khi đã thiết lập nhắc việc, anh/chị sẽ nhận được thông báo về công việc khi đến hạn hoàn thành.

 

 

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan