Kích hoạt tài khoản

Mục đích: Giúp người dùng kích hoạt tài khoản thành công để đăng nhập phần mềm làm việc

Hướng dẫn thực hiện:

Sau khi Admin của đơn vị cấp tài khoản cho người dùng thành công. Hệ thống tự động gửi thông tin tài khoản vào email kích hoạt. Lúc này, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập email để nhận thông tin tài khoản
Chú ý: Người dùng có thể bỏ qua bước này và thực hiện theo hướng dẫn ở bước 2

Bước 2: Đăng nhập phần mềm để kích hoạt tài khoản

 • Anh/chị truy cập vào: https://taskgoapp.misa.vn
 • Tài khoản đăng nhập chính là Email
 • Mật khẩu đăng nhập mặc định.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, sẽ có 2 trường hợp

Trường hợp 1: Người dùng chưa có tài khoản MISA ID

 • Xác thực thông tin và đổi mật khẩu.
 • Hệ thống tự động gửi mã xác thực OTP qua email, người dùng đăng nhập email để nhận mã OTP và nhập mã đó vào phần mềm.
 • Xác thực thành công, nhấn Bắt đầu làm việc để truy cập phần mềm.

Trường hợp 2: Người dùng đã có tài khoản MISA ID:

 • Nhập mật khẩu MISA ID để nâng cấp tài khoản.
 • Xác thực thành công, nhấn Bắt đầu làm việc để truy cập phần mềm.

Lưu ý:

 • Người dùng có thể nhấn Để sau để đăng nhập vào làm việc luôn trên phần mềm
 • Trong trường hợp người dùng vẫn muốn nâng cấp tài khoản nhưng quên mật khẩu của MISA ID, thì nhấn Quên mật khẩu làm theo hướng dẫn để lấy lại mật khẩu.
 • Khi bắt đầu làm việc mà người dùng có tài khoản (email kích hoạt) thuộc 2 đơn vị trở lên thì khi đăng nhập lần đầu tiên sẽ cần xác định dữ liệu làm việc. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 02/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan