Lấy lại mật khẩu

Giúp lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp người dùng quên mật khẩu không thể đăng nhập vào tài khoản.

1. Trên giao diện Đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.

2. Nhập chính xác địa chỉ email để lấy mã xác thực. Sau đó nhấn Lấy lại mật khẩu.

3. Một mã xác thực sẽ được gửi về email của anh/chị. Nhập Mã xác thực và nhấn Tiếp tục để đặt lại mật khẩu.

4. Nhập mật khẩu mới có tối thiểu 8 ký tự bao gồm số, chữ hoa, chữ thường. Nhấn Tạo mật khẩu.

5. Anh/chị trở lại màn hình đăng nhập vào phần mềm TaskGo và thực hiện đăng nhập lại vào phần mềm bằng mật khẩu mới.

Lưu ý:

Chương trình không cho phép người dùng đặt lại mật khẩu đăng nhập nếu địa chỉ email thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Không có trong hệ thống
  • Chưa kích hoạt
  • Đang ở trạng thái tạm ngưng hoạt động

Nếu nhập sai mã xác nhận, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Người dùng nên kiểm tra và nhập lại chính xác mã xác nhận hoặc yêu cầu gửi lại mã xác nhận.

Mật khẩu đặt lại và Xác nhận mật khẩu đặt lại phải khớp nhau. Nếu không khớp, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo.

Cập nhật 20/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan