1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Làm thế nào để thực hiện giao việc thay cho cấp trên?

Làm thế nào để thực hiện giao việc thay cho cấp trên?

Cá nhân trong đơn vị muốn thực hiện giao việc thay cho cấp trên/cá nhân khác.

Ví dụ tình huống triển khai: Khi UBND xã triển khai sử dụng phần mềm Taskgo. Chủ tịch UBND Xã không trực tiếp giao việc trên phần mềm mà để Văn thư (với vai trò là Chuyên viên trên phần mềm) giao việc. Văn thư không thể giao việc được cho các CBCC khác trong đơn vị do …

Với tình huống này cần sử dụng tính năng Ủy quyền trên phần mềm. Cụ thể thực hiện như sau:

Bước 1: Chủ tịch UBND xã vào mục “Thiết lập”, chọn chức năng “Ủy quyền” để thực hiện ủy quyền cho Văn thư.

Bước 2: Khi Văn thư thêm mới công việc, Văn thư chọn “Người giao việc” là Chủ tịch UBND xã.

Chi tiết hướng dẫn: xem tại đây

Cập nhật 19/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan