1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi muốn in danh sách công việc của từng đơn vị để báo cáo lãnh đạo

Tôi muốn in danh sách công việc của từng đơn vị để báo cáo lãnh đạo

Để in danh sách công việc của từng đơn vị, anh/chị thực hiện các bước như sau:

  1. Trên màn hình danh sách công việc, chọn vào đơn vị cần in danh sách trên cây đơn vị
  2. Chọn các cột thông tin muốn xem
  3. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách công việc vừa lọc
Cập nhật 10/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan