1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Người chủ trì công việc đã hoàn thành công việc được giao và gửi phê duyệt đúng hạn nhưng công việc chưa được chuyển sang trạng thái hoàn thành

Người chủ trì công việc đã hoàn thành công việc được giao và gửi phê duyệt đúng hạn nhưng công việc chưa được chuyển sang trạng thái hoàn thành

Khi anh chị là người chủ trì, thực hiện công việc đúng hạn và gửi lãnh đạo phê duyệt nhưng công việc vẫn có trạng thái chưa hoàn thành do:

  • Công việc do lãnh đạo giao cho cần có sự phê duyệt và đánh giá kết quả công việc của lãnh đạo. Khi lãnh đạo phê duyệt công việc trong hạn hoàn thành thì công việc đó mới được tính là hoàn thành. 
  • Tại thời điểm lãnh đạo phê duyệt, nếu trong hạn hoàn thành thì công việc sẽ có trạng thái Hoàn thành.
  • Nếu đã quá hạn phê duyệt trong thời gian cho phép (mặc định là 15 ngày) thì công việc có trạng thái Hoàn thành trễ hạn
  • Nếu quá hạn công việc ngoài thời gian cho phép (quá hạn 15 ngày) thì công việc có trạng thái không hoàn thành

Xem hướng dẫn thực hiện và cập nhật tiến độ công việc tại đây.

Cập nhật 10/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan