1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi muốn giao 1 công việc cho nhiều người chủ trì

Tôi muốn giao 1 công việc cho nhiều người chủ trì

Để giao 1 công việc cho nhiều người cùng thực hiện và theo dõi kết quả công việc của từng người thì anh/chị có thể sử dụng chức năng giao việc hàng loạt. 

Xem hướng dẫn giao việc hàng loạt tại đây.

Cập nhật 10/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan