1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Tôi không gửi được công việc cho cấp trên phê duyệt

Tôi không gửi được công việc cho cấp trên phê duyệt

Nếu không gửi được công việc cho cấp trên phê duyệt, anh chị gặp 1 trong 2 trường hợp sau:

 1. Trường hợp 1: Anh chị là người chủ trì công việc
  1. Anh chị có thể gửi kết quả công việc cho lãnh đạo phê duyệt nếu anh chị thực hiện gửi phê duyệt trong các khoảng thời gian:
   1. Gửi phê duyệt trong hạn hoàn thành
   2. Gửi phê duyệt sau hạn hoàn thành nhưng trong khoảng thời gian được phép trễ hạn (Mặc định là 15 ngày, có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị)
  2. Nếu sau thời gian được phép gửi phê duyệt trên mà anh chị chưa gửi công việc cho lãnh đạo phê duyệt thì công việc được chuyển về trạng thái không hoàn thành. Lúc này lãnh đạo vẫn có thể xem được báo cáo và các tệp đính kèm trong công việc.
 2. Trường hợp 2: Anh chị là người phối hợp thực hiện công việc
  1. Nếu anh chị là người phối hợp thực hiện công việc, anh chị có thể đính kèm các báo cáo liên quan trên công việc, bình luận trao đổi nhưng không thể xác nhận hoàn thành công việc để gửi cấp trên phê duyệt. Chỉ người chủ trì công việc mới có thể gửi phê duyệt công việc đó.

Xem hướng dẫn nghiệm thu công việc tại đây.

Cập nhật 10/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan